Doporučujeme žákům, kteří pobývali v době výskytu koronaviru v rizikových oblastech, aby po dobu 14 dnů po návratu nedocházeli do školy a z preventivních důvodů zůstali v domácí karanténě bez kontaktu s dalšími osobami mimo rodinu. Pokud žák škole takový pobyt prokazatelně doloží, bude jeho absence omluvena a považována za nezapočtenou. 

 

Dojde-li u žáka nebo jeho blízkých k jakémukoli epidemiologickému nálezu, informujte prosím neprodleně školu.

 

Žádáme všechny osoby mimo žáků a zaměstnanců, aby do školy přicházely jen v nezbytných případech. Využijte prosím raději telefonickou či emailovou komunikaci.

 

Škola zavedla zvýšený hygienický režim, nutná je však i důsledná součinnost všech žáků a zaměstnaců.

 

DOPORUČENÍ ŘEDITELE ŠKOLY - ZDRAVOTNÍ RIZIKA

SPRÁVNÉ MYTÍ RUKOU

DOPORUČENÍ KHS MSK v OSTRAVĚ

Aktuality

ZMĚNA ORGANIZACE VÝUKY

AKTUALIZOVÁNO 27. 03.

+ více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE

+ více

Jarní kurzy

Rozpis 

Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola