28. 04. 2020

Po dlouhém čekání dnes MŠMT předalo školám první konkrétnější informace:

Byla vydána vyhláška týkající se způsobu  hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Souhrn základních pravidel pro naši školu najdete ZDE.

Vyhlášky upravující konkrétní organizaci maturitních a přijímacích zkoušek budou vydány do 10. května 2020.


 02. 04. 2020

Změna organizace maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020

Varianta 1 (pokud žáci nastoupí do škol nejpozději 01. 06. 2020):

  • MZ budou zahájeny nejdříve 21 dní po obnovení přítomnosti žáků ve školách;
  • konkrétní časové schéma vyhlásí MŠMT (bude zveřejněno i na našem školním webu);
  • MZ mohou konat žáci, kteří dle Školského zákona podali úplnou přihlášku k MZ, jedná se i o žáky, kteří budou konat zkoušku opravnou či náhradní;
  • přihlášeným žákům bude odpuštěna písemná práce z českého a cizího jazyku (slohové práce), jinak se obsah MZ nemění;
  • pokud má žák konat pouze opravnou zkoušku v rozsahu písemné práce z ČJ nebo CJ, odmaturoval automaticky a bude mu vydáno maturitní vysvědčení (o termínu vydání budeme žáky informovat).

Varianta 2 - náhradní způsob vykonání MZ (pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 01. 06. 2020):

  • v tomto případě vykoná MZ úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku, podal přihlášku k MZ a prospěl na konci 1. pololetí 4. ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní MZ;
  • žák, který neuspěl v 1. pololetí posledního ročníku nebo nebyl hodnocen, bude komisionálně přezkoušen;
  • v případě úspěšného komisionálního přezkoušení je mu známka v pololetí upravena;
  • pokud žák u komisionálního přezkoušení neuspěje, má právo na opakování ročníku;
  • hodnocení na maturitní vysvědčení je v případě náhradního způsobu vykonání MZ stanoveno průměrem známek z daných předmětů za poslední tři pololetí.

27. 03. 2020

V sekci Přijímací řízení jsme přidali článek PŘ 2020, kde uchazeči o studium najdou podrobné informace o organizaci zkoušek, ale i pomůcky pro domácí přípravu.


25. 03. 2020

JARNÍ KURZY (HOROLEZECKÝ A STŘELECKÝ) JSOU ZRUŠENY.

 

Žáci mají od této chvíle povinnost používat při komunikaci s učiteli výhradně své školní emailové schránky. Služby účtu google budou využívány i při výuce a klasifikaci dle rozhodnutí učitelů. Konkrétně se jedná o Hangouts Meet a Formuláře.

HANGOUTS MEET  - služba pro audio a video hovory. Pokud budou chtít učitelé aplikaci využít, budou o tom emailem žáky informovat. Do aplikace se dostanete na webu google.com, nutné je přihlášení pod školním účtem, ikonu najdete v přehledu zástupců vpravo nahoře. Aplikaci je možné si stáhnout i do mobilního telefonu.

FORMULÁŘE – on-line forma testů (použili jste již při vyplňování dotazníku o současné distanční výuce). Přístup je rovněž na webu google.com jako u Hangouts Meet.

Věřím, že používání služeb zvládnete. U Formulářů mi to již většina z vás dokázala, pro službu Hanouts Meet vám doporučuji vyzkoušet si ji nejprve mezi sebou, je to intuitivní.

 

Doporučuji žákům, aby se ke svému školnímu emailu přihlásili ve svém mobilním telefonu a v příslušné aplikaci si nastavili upozorňování tak, aby měli aktuální přehled o příchozích emailech.

 

Pokud někdo nemáte k dispozici plnou verzi balíčku MS Office (Word, Excel, Power Point), napište panu Kaveckému, ten vám zašle odkaz pro instalaci.

 

Držte se a hodně sil!!!


23. 03. 2020

Tisková zpráva MŠMT k současné situaci (přijímací a maturitní zkoušky)


22. 03. 2020

Vážení žáci,

v rámci rozšiřování možností Vašeho distančního vzdělávání v době uzavření školy potřebujeme, abyste byli aktivní na svých školních gmailových účtech. Schránky mají jednotný formát Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., heslo bylo primárně nastaveno na Prijmeni-123 (mnozí jste si jej už ale změnili).

Přihlásíte se na webové stránce www.google.cz, tlačítko Přihlásit se vpravo nahoře, následně vstoupíte do Gmailu.

Abyste potvrdili, že znáte své přihlašovací údaje, pošlete ze své schránky prázdný email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu uveďte své jméno a příjmení, třídu a skupinu (A, B).

Pokud máte s přihlášením jakýkoliv problém, napište mi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ctirad Skopal


19. 03. 2020

Aktuální stanovisko Ministerstva školství ČR:

Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit atd. 

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média. 


18. 03. 2020

Milí žáci,

s potěšením dostávám od učitelů informace o tom, že řádně a včas plníte zadávané úkoly. Vytrvejte prosím v tomto trendu i nadále. Nastalá situace není pro nikoho z nás snadná, ale jsem si jist, že vše zvládneme. Budeme rádi za Vaše názory a podněty, a proto bych ocenil, kdybyste si našli chvíli na krátký dotazník, ve kterém nám sdělíte svá stanoviska k současnému způsobu výuky - ODKAZ NA DOTAZNÍK.

Výuka však není v těchto dnech tím nejdůležitějším. Rád bych na Vás apeloval, abyste nyní nijak nepodceňovali zdravotní rizika, která v současné době hrozí. Dodržujte prosím veškerá nařízení a doporučení a působte v tomto duchu i na lidi ve svém okolí. Pouze zodpovědnost každého jedince pomůže nám všem, abychom hrozící nebezpečí co nejrychleji potlačili.

Domácí izolace není pro nikoho z nás jednoduchá, a tak se pokusme trochu rozptýlit. Na školním instagramovém účtu bude v nejbližší době vyhlášena soutěž o nejoriginálnější a nejvtipnější fotografii, která zachycuje Vaši domácí přípravu do školy. Projevte svůj smysl pro humor, nejlepší z Vás budou odměněni! Do vzájemného zápolení se pokusím zapojit i žáky z ostatních BPA.

Ctirad Skopal


16. 03. 2020

Pokud potřebujete školou potvrdit nějaký dokument (např. přihlášku na VŠ), zašlete jej vyplněný ve formátu PDF (může být sken) na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu zasílejte i žádosti o potvrzení o studiu (uveďte jméno a příjmení žáka a třídu). Veškeré dokumenty budou opatřeny elektronickým podpisem. Prosím, abyste takto jednali jen v záležitostech, které nesnesou odklad.

 

S ohledem na zpřísnění opatření ze strany Vlády ČR ruším pro žáky možnost vyzvednout si ve škole osobní věcí. Spolupracujte prosím a chybějící zápisy či kapitoly učebnic si mezi sebou zašlete ve formě skenů či fotografií. 


13. 03. 2020

V současné situaci je chod sekretariátu školy omezen. Prosíme, abyste nás kontaktovali jen v nutných případech, a to nejlépe emailem. Osobní návštěvu školy je nutné dohodnout předem.

AKTUÁLNÍ KONTAKTY

604 290 961

605 738 186

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emaily na učitele jsou uvedeny v sekci O ŠKOLE - ZAMĚSTNANCI

 

Pokud žáci zanechali ve škole potřebné osobní věci (učebnice, sešity, sportovní vybavení) nebo předměty, které mohou po delší době představovat hygienické riziko (např. potraviny či mokré oblečení v šatních boxech), dohodnou si s ředitelem školy emailem termín možného vyzvednutí.


12. 03. 2020

Zdravotnický kurz pro maturitní ročníky JE ZRUŠEN.


10. 03. 2020

Nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 03. 2020 je do odvolání zakázána přítomnost žáků na vzdělávání ve školách.

Vzdělávání bude probíhat distančně za pomoci školní vzdělávací aplikace JOKRYS a dalších digitálních prostředků.

Žáci jsou povinni se aktivně účastnit elektronické komunikace s učiteli.

 

Praxe žáků 3. ročníku se do odvolání ruší.

Aktuality

Tragická nehoda

Smrt policisty

+ více

PROVOZ SEKRETARIÁTU

Červenec 2020

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace pro zájemce

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola