HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ AKTIVITY

ORGANIZAČNÍ POKYNY BPA OSTRAVA

METODIKA MŠMT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


V systému JOKRYS je k dispozici nástroj pro plánování schůzek ve škole od 15. 06. (konzultace, zkoušení, samostatné práce). V levém menu najdete položku MEETINGY, pod níž se vám zobrazí kalendář s termíny schůzek, které pro vás učitelé v nejbližších dnech vypíší. Na pole schůzky kliknete a potvrdíte svou plánovanou účast.

Jsou zde navoleny i termíny konzultací z STV (od 08. 06). I zde prosím potvrďte svou účast podle toho, jak jste se nahlásili třídním učitelům.

Naplánované schůzky mají omezený počet účastníků, takže své potvrzení příliš neodkládejte.

POKUD JSTE PŘI KONZULTACÍCH Z STV NEODEVZDALI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, MUSÍTE JEJ PŘEDLOŽIT NA PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH KONZULTACÍCH Z JINÝCH PŘEDMĚTŮ (předáváte třídnímu učiteli).


KONZULTACE Z STV

Rozvrh je uveden v JOKRYS (Meetingy), konzultace probíhají už jen ve škole. 

S sebou:

- kimono

- roušku a igelitový sáček na její odložení

- ponožky na tatami (čistě černé nebo bílé)

- dva páry jednorázových gumových rukavic

 

Konzultace z ostatních předmětů od 15. 06. budou administrativně řešeny v JOKRYS, Bližší informace zveřejníme zde.


Vážení žáci, rodiče,

od 08. 06. bude možná přítomnost žáků 1. – 3. ročníků ve škole. Proto plánujeme následující varianty:

 

VÝUKA

Prezenční výuka bude zaměřena především na STV, která utrpěla distančním vzděláváním nejvíce. U oboru veřejnosprávní činnost bude dán prostor odborným předmětům.

O jiných předmětech rozhodneme podle toho, jaký bude o účast ve škole zájem.

 

KLASIFIKACE

Do 01. 06. bude žákům uzavřena klasifikace za 3. čtvrtletí. Uvidíte ji v Bakalářích.

Tyto známky jsou již velmi blízké závěrečné pololetní klasifikaci, a proto by se na jejich základě měl každý žák rozhodnout, zda má ještě zájem si známku zlepšit. Pokud je nehodnocen, je doplnění známek jeho povinností.

Od 15. 06. (po maturitních zkouškách) vypíší učitelé všech předmětů termíny konzultací, ve kterých se mohou žáci dostavit a individuálním přezkoušením ještě klasifikaci ovlivnit.

Upozorňuji, že v cizích jazycích platí, že žák musí v termínu stanoveném svým učitelem splnit všechna zadaná pracovní prostředí ve vzdělávací aplikaci JOKRYS. Pokud by tak neučinil, může být na konci pololetí nehodnocen, třebaže mu nyní ve čtvrtletí byla známka uzavřena.

 

Ctirad Skopal

ředitel školy

Aktuality

Tragická nehoda

Smrt policisty

+ více

PROVOZ SEKRETARIÁTU

Červenec 2020

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace pro zájemce

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola