Vážení rodiče, žáci,
s ohledem na mimořádná hygienická opatření proběhne letos administrativa spojená s nástupem do 1. ročníku poněkud odlišně. Jsme nuceni v maximální míře využít distančních nástrojů komunikace a předávání dokumentů. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím.

 

SMLOUVA O STUDIU
Dokument naleznete ZDE, podrobně si jej prostudujte, dvakrát vytiskněte, vyplňte osobní údaje na první straně a doplňte místo, datum a podpis. Uveďte také číslo smlouvy = evidenční číslo z přijímacího řízení (tedy např, 20053). Číslo smlouvy bude po celou dobu studia sloužit jako variabilní symbol pro bezhotovostní platby.

 

SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Následující dva dokumenty si prosím jedenkrát vytiskněte, vyplňte a podepište:

Souhlas se zpracováním OÚ (zákonný zástupce)

Souhlas se zpracováním OÚ (žák do 15 let včetně)

Souhlas se zpracováním OÚ (žák nad 16 let včetně)

 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU
Tento dokument je nutný pro získání informací o Vaší preferenci cizího jazyka a možnosti nákupu kimona prostřednictvím školy.

 

Škole tedy předáváte tyto dokumenty (vše v jednom vyhotovení):
1. Zápisový lístek (máte k dispozici ze ZŠ, nezapomeňte vyplnit údaje o škole a oboru a podepsat žákem i rodičem)
2. Smlouva o studiu
3. Souhlas se zpracováním OÚ zákonného zástupce
4. Souhlas se zpracováním OÚ žáka
5. Dotazník pro žáky 1. ročníku

Nejzazší termín předání::  23. 06. 2020
Způsob předání: poštou nebo osobně ve stanovených termínech
Termíny pro osobní předání:   17. – 19. 06. a 22. – 23. 06. od 12:00 do 15:00

 

PLATBA ZÁLOHY NA ŠKOLNÉ VE VÝŠI 4 950,- Kč
Proveďte do 30. 06. 2020 bezhotovostně na bankovní účet školy 168318004/0300, uveďte variabilní symbol – číslo smlouvy (viz výše).


ORGANIZAČNÍ INFORMACE O STUDIU

Termín a způsob organizace adaptačního kurzu bude upřesněn. Důvodem jsou aktuálně řešené přesuny jarních sportovních kurzů na září kvůli dlouhodobému omezení školní výuky.

V září budou žáci hradit 1000,- Kč za šatní box a 100,- Kč za čip pro vstup do budovy. V obou případech se jedná o vratné zálohy.

V září obdrží žáci i rodiče přístupy do školní databáze Bakaláři (evidence docházky a klasifikace) a proběhnou i třídní schůzky.

O aktuálních informacích bude v případě potřeby škola v nejbližších měsících informovat prostřednictvím webových stránek nebo emailem. Proto je nutné, abyste ve smlouvě uvedli aktuální a přesnou emailovou adresu.

Stravování žáků ve škole je kromě školního bufetu zajištěno formou dovážených obědů (pouze hlavní jídlo, cena 70,- Kč).

Ubytování pro mimoostravské žáky zajišťují partnerské domovy mládeže, kontakty naleznete ZDE.

Upozorňujeme na dva důležité školní dokumenty: ŠKOLNÍ ŘÁD, STIPENDIJNÍ ŘÁD.

Přijatí žáci vyplní v termínu do 28. 06. 2020 rozřazovací test z anglického jazyka. Odkaz najdete ZDE.

Aktuality

Tragická nehoda

Smrt policisty

+ více

PROVOZ SEKRETARIÁTU

Červenec 2020

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace pro zájemce

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola