TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

METODIKA MŠMT

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NA BPA OSTRAVA

OCHRANA ZDRAVÍ NA ŠKOLÁCH - METODIKA MŠMT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


ORGANIZAČNÍ INFORMACE (dle legislativních úprav)

Konkrétní termíny v rámci přijímacího řízení budou stanoveny v závislosti na rozhodnutí o obnovení přítomnosti žáků ve školách.

Použité zkratky:

PŘ – přijímací řízení (celý proces od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku)

PZ – přijímací zkouška, skládá se z jednotné (společné) PZ (ČJ a M) a školní PZ (test fyzické zdatnosti)

 Jednotná (společná) přijímací zkouška:

  • bude se konat jen jeden termín jednotné (společné) PZ (ČJ a M jen na jedné škole); výsledek bude použit na obou školách, na něž se uchazeč hlásí;
  • jednotnou (společnou) PZ koná uchazeč na té škole, kterou si na přihlášce zvolil jako první (uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole).

Školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti)

Zkouška bude organizována pro všechny uchazeče, termíny stanoví ředitel školy dle platné legislativy.

Společné informace:

  • uchazeči budou písemně pozvání k PZ nejpozději 5 dnů před jejím konáním, informace budou uvedeny i na webu školy a obdržíte je i emailem (pokud jste jej na přihláčce uvedli);
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů po termínu konání jednotné (společné) PZ;
  • uchazečům, kteří se nemohou z omluvitelných důvodů účastnit jakékoli čísti PZ, bude stanoven náhradní termín;
  • odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebude možné, ředitel školy však bude moci své prvotní rozhodnutí změnit podle toho, kolik přijatých uchazečů potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku ve stanoveném termínu; následně budou moci být přijati uchazeči, kteří splnili kritéria PŘ a skončili „pod čarou“ (i když už třeba odevzdali zápisový lístek na jiné škole);
  • termín pro podání zápisového lístku bude zkrácen na 5 dnů.

JEDNOTNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – didaktický test z českého jazyka a matematiky

Uvádíme odkazy na on-line testy, které můžete nyní využít při domácí přípravě.

CERMAT ČJ

CERMAT M

SCIO

ŠKOLA PO ŠKOLE


ŠKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – testy fyzické zdatnosti

Zde budeme doplňovat videa a doporučení k jednotlivým disciplínám tak, abyste se mohli alespoň v rámci současných možností připravovat.

KRITÉRIA BODOVÁNÍ FYZICKÝCH TESTŮ

Jacikův test

VIDEO

Člunkový běh

VIDEO

Shyby/výdrž ve visu ve shybu

Připouštíme variantu uchopení nadhmatem i podhmatem

VIDEO

Skok do dálky z místa

VIDEO

Aktuality

Informace pro 1. ročník

Naleznete ZDE

PROVOZ SEKRETARIÁTU

Přehled termínů

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace pro zájemce

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola