Pro obor veřejnosprávní činnost budou realizovány skupinové konzultace z odborných předmětů dle rozhodnutí příslušných vyučujících.

Níže uvedené pokyny se tedy týkají především žáků oboru bezpečnostně právní činnost.


Praktická výuka bude probíhat dle tohoto rozvrhu:

10. - 14. 05. 2021 (PDF, 404 kB)

17. - 21. 05. 2021 (PDF, 402 kB)

Žáci se do školy dostaví vždy v 8:00 při dopolední výuce a v 11:30 při odpolední výuce.

Kdo se nedostaví včas, nebude k výuce připuštěn!

Při příchodu žáci vždy vyčkají před budovou, dokud nebudou vyzváni ke vstupu.

Následně proběhne testování k eliminaci onemocnění COVID-19.

V den konání praktické výuky neprobíhá distanční vzdělávání v ostatních předmětech.

Upozorňujeme, že do školy nebude vpuštěn nikdo, u koho jsou zjevné příznaky onemocnění COVID-19!

 

Je nutné, aby si každý žák podrobně prostudoval níže uvedené ORGANIZAČNÍ POKYNY (platí i pro rodiče) a prohlédl si instruktážní video k testování.

Pokud žák prodělal COVID v posledních 90 dnech, bude o tom informovat ještě před konáním praktické výuky třídního učitele, do školy pak osobně přinese příslušné potvrzení praktického lékaře.

 ORGANIZAČNÍ POKYNY (PDF, 221 kB)

Video k testování

Leták k testování (PDF, 576 kB)

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO PRVNÍ ROČNÍKY

PO 13.9. v 16:00

HYGIENICKÉ POKYNY A TESTOVÁNÍ

Od 25. 08. 2021

+ více

PODZIMNÍ MZ

TERMÍNY - ROZPIS ÚZ

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay