Na Bezpečnostně právních akademiích v Ostravě, Brně, Praze, Plzni a Malých Svatoňovicích nebude výuka přerušena.

Školy jsou dokonale připraveny a vzniklá situace s koronavirem je nijak zásadně neomezuje ve vzdělávání žáků. Výuka kontinuálně pokračuje ve všech třídách.  Žáci se vzdělávají bez zásadních omezení, a to díky unikátnímu digitálnímu vzdělávacímu systému, jenž si našel podpor i u MŠMT.

Zřizovatel již deset let odvážně a prozíravě vyvíjí na svých školách on-line výuku (Virtuální vzdělávání), která vychází z principu cloudových služeb. Prioritou je bezpečnost a vstřícnost prostředí.

Žáci a učitelé jsou tak v přímém kontaktu díky nastaveným interním komunikačním kanálům a ředitel školy přesně ví, jak vzdělávání probíhá. V případě nemoci nebo nepřítomnosti se žáci vzdělávají ze svého domova nebo z místa připojení. Všichni uživatelé (žáci, učitelé, tutoři, rodilí mluvčí, editoři, mentoři či odborníci z praxe) jsou propojeni a spolupracují na interaktivní virtuální výuce. Tento model je plně v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030, Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu, poprvé publikováno výzkumným střediskem Joint Research Centre Evropské komise v roce 2017 jako „European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu“) a v připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Bezpečnostně právní akademie získaly na tento program dva projekty z EU v oblasti šíření dobré praxe a vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů v celkové výši 18 mil. Kč.

Výše zmíněná technologie zároveň dává velký prostor k přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků a je využívána na podporu rozvoje nových forem, metod či didaktických postupů. Data, která jsou jejich prostřednictvím generována, jsou využita k individualizaci výuky, evaluaci výsledků žáků i pedagogů.

Škola má možnost zohledňovat portfolia žáků, které jsou digitálně zpracovávána, každý žák si může zapisovat své aktivity a dosažené úspěchy ze všech oblastí svého života - odborných, sportovních, kulturních, společenských (tj. i neformálního vzdělávání). Každý učitel ověřuje portfoliovou dovednost žáků.

Vzdělávání na Bezpečnostně právní akademii zaručuje v rámci digitálního systému spravedlivé šance dosáhnout na kvalitní vzdělání všem svým žákům. Zvládáme tak bez obtíží i současnou absenci žáků ve škole.

Zpracoval Josef Krysta, zřizovatel škol

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 01. - ONLINE

Více info ZDE

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

ONLINE VELETRH SŠ MSK

Více o naší účasti

Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay