Na Bezpečnostně právních akademiích v Ostravě, Brně, Praze, Plzni a Malých Svatoňovicích nebude výuka přerušena.

Školy jsou dokonale připraveny a vzniklá situace s koronavirem je nijak zásadně neomezuje ve vzdělávání žáků. Výuka kontinuálně pokračuje ve všech třídách.  Žáci se vzdělávají bez zásadních omezení, a to díky unikátnímu digitálnímu vzdělávacímu systému, jenž si našel podpor i u MŠMT.

Zřizovatel již deset let odvážně a prozíravě vyvíjí na svých školách on-line výuku (Virtuální vzdělávání), která vychází z principu cloudových služeb. Prioritou je bezpečnost a vstřícnost prostředí.

Žáci a učitelé jsou tak v přímém kontaktu díky nastaveným interním komunikačním kanálům a ředitel školy přesně ví, jak vzdělávání probíhá. V případě nemoci nebo nepřítomnosti se žáci vzdělávají ze svého domova nebo z místa připojení. Všichni uživatelé (žáci, učitelé, tutoři, rodilí mluvčí, editoři, mentoři či odborníci z praxe) jsou propojeni a spolupracují na interaktivní virtuální výuce. Tento model je plně v souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030, Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu, poprvé publikováno výzkumným střediskem Joint Research Centre Evropské komise v roce 2017 jako „European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu“) a v připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Bezpečnostně právní akademie získaly na tento program dva projekty z EU v oblasti šíření dobré praxe a vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů v celkové výši 18 mil. Kč.

Výše zmíněná technologie zároveň dává velký prostor k přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků a je využívána na podporu rozvoje nových forem, metod či didaktických postupů. Data, která jsou jejich prostřednictvím generována, jsou využita k individualizaci výuky, evaluaci výsledků žáků i pedagogů.

Škola má možnost zohledňovat portfolia žáků, které jsou digitálně zpracovávána, každý žák si může zapisovat své aktivity a dosažené úspěchy ze všech oblastí svého života - odborných, sportovních, kulturních, společenských (tj. i neformálního vzdělávání). Každý učitel ověřuje portfoliovou dovednost žáků.

Vzdělávání na Bezpečnostně právní akademii zaručuje v rámci digitálního systému spravedlivé šance dosáhnout na kvalitní vzdělání všem svým žákům. Zvládáme tak bez obtíží i současnou absenci žáků ve škole.

Zpracoval Josef Krysta, zřizovatel škol

Aktuality

POMÁHAT A CHRÁNIT

Soutěž škol oboru BPČ

+ více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. 01. 2023

15:00 - 18:00

+ více

KONZULTACE RODIČŮ S UČITELI

Pondělí 09. 01. 2023, 15:00 - 17:30

Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout
Statistické
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.
Google Analytics
OK
Odmítnout