ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍ PZ (PDF, 261 kB) - uvádí, kdy začínají a končí testy fyzické zdatnosti pro jednotlivé skupiny

 

AKTUALIZACE 27. 04. 2021

  • Při přijímací zkoušce může kromě respirátoru uchazeč použít i obličejovou zdravotnickou masku.
  • Upozorňujeme, že s ohledem na nedostatečný prostor pro parkování v okolí školy bude možné ráno (před 8:00) automobil poblíž budovy pouze přistavit a ihned odjet.

  • Při přebírání uchazečů mezi jednotnou a školní PZ využijte parkovací místa v širším okolí školy – viz mapka (JPG, 242 kB). Před školu musíte dojít osobně a převzetí dítěte stvrdit svým podpisem.


Upozorňujeme, že antigenní testy pro eliminaci onemocnění COVID-19 si nechávají uchazeči provést před konáním zkoušky na své ZŠ nebo u příslušného poskytovatele zdravotnických služeb. TESTY NEBUDOU REALIZOVÁNY V DEN ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE!

 

Popis obou částí přijímací zkoušky

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) - státem zadávané didaktické testy z českého jazyka a matematiky, má písemnou formu

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (ŠPZ) - test fyzické zdatnosti, baterie 5 disciplín, jedná se o praktickou zkoušku


Hygienická a bezpečnostní pravidla

Vzhledem k současné epidemické situaci bude průběh zkoušek letos opět provázet řada omezení. Základní pokyny, včetně pravidel pro testování uchazečů pro eliminaci onemocnění COVID-19, naleznete v následujících pokynech (sledujte prosím tuto stránku průběžně, pravidla se mohou v závislosti na rozhodnutích Vlády ČR ještě měnit):

ORGANIZAČNÍ POKYNY (PDF, 575Kb) - verze k 12. 04. 2021


Datum a čas konání - řádný termín

03. 05. 2021 - pro uchazeče, kteří si naši školu zvolili na 1. místě

04. 05. 2021 - pro uchazeče, kteří si naši školu zvolili na 2. místě

 

8:00 - sraz před budouvou školy

8:30 - začátek jednotné přijímací zkoušky

odpoledne - školní přijímací zkouška dle času uvedeného na pozvánce

Pokud se na druhé vámi zvolené škole JPZ nekoná, absolvujete ji u nás dvakrát a dostavíte se ráno v oba dva dny (ŠPZ však konáte jen jednou)


Obsah zásilky s pozvánkami (odesláno 16. 04. 2021)

1. Pozvánka ke školní přijímací zkoučce - obsahuje zejména datum, místo a odpolední čas konání ŠPZ, dále pak souhrnné organizační informace; NÁHLED (PDF, 227 kB)

2. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce - obsahuje zejména datum, čas a délku konání didaktických testů a příslušné pokyny (někteří obdrží tento dokument dvakrát - viz výše); NÁHLED (PDF, 113 kB)

3. Kartička s registračním číslem - důležitý kód pro evidenci uchazeče v rámci přijímací zkoušky i při vyhlašování jejích výsledků; NÁHLED (PDF, 197 kB)

4. Kritéria přijímacího řízení - textová podoba informací, které byly již v lednu vyvěšeny na tomto webu

5. Poučení o možnostech v rámci správního řízení - informace o tom, čeho můžete dle správního řádu využít a kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení

6. Organizační pokyny - viz výše

7. Čestné pohlášení o neexistenci příznaků onemocnění COVID-19 - příloha Organizačních pokynů, důležitý dokument pro vaši účast na přijímacím řízení


Co si vzít s sebou

1. obě pozvánky

2. kartičku s registračním číslem

3. Čestné pohlášení o neexistenci příznaků onemocnění COVID-19

4. potvrzení o negativním antigenním testu (nebo jiný nahrazující doklad)

5. psací a rýsovací potřeby (dle pokynů na Pozvánce k JPZ)

6. sportovní oblečení a dvojí sportovní obuv

Aktuality

ORGANIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY

TÝDEN OD 10. 05. 2021

+ více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - INSTRUKCE

Organizační informace - AKTUALIZOVÁNO

+ více

PRAVIDLA OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI

žáků a zaměstnanců v budově školy

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay