Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, denní studium

 

Náhradní termín JPZ

Seznam přijatých>

KONEČNÉ POŘADÍ UCHAZEČŮ>

 

Náhradní termín ŠPZ (fyzické testy) 

VÝSLEDKY>

 

Řádný termín

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ>

POŘADÍ UCHAZEČŮ> (včetně důležitých informací pro nepřijaté)

 

INFORMACE K PODPISU SMLUV A PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU>

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (jen pro ty, kteří splnili kritéria a nebyli přijati z kapacitních důvodů)

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO PRVNÍ ROČNÍKY

PO 13.9. v 16:00

HYGIENICKÉ POKYNY A TESTOVÁNÍ

Od 25. 08. 2021

+ více

PODZIMNÍ MZ

TERMÍNY - ROZPIS ÚZ

Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay