Síť přidružených škol UNESCO vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem téměř deset tisíc vzdělávacích institucí – počínaje mateřskými školami a konče vysokými školami – po celém světě. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu.

Hlavním cílem projektu je „přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“.

Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají čtyřmi prioritními oblastmi:
(1) světové problémy a úloha systému OSN,
(2) lidská práva, demokracie a tolerance,
(3) mezikulturní vzdělávání a světové dědictví,
(4) životní prostředí a udržitelný rozvoj.

V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.

Česká republika (tehdy ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966 a v současnosti je jejím členem 54 základních, středních, středních odborných a vyšších odborných škol. Zástupci jednotlivých škol se pravidelně scházejí jednou ročně na celostátních setkáních (valné shromáždění), jejichž cílem je zejména výměna zkušeností a informací, plánování společných aktivit a stanovení priorit na další období.

 

Logo člen sítě přidružených škol UNESCO 

 

WEB ČESKÝCH ŠKOL UNESCO

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 01. - ONLINE

Více info ZDE

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

ONLINE VELETRH SŠ MSK

Více o naší účasti

Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay