Plán a cíle ŠPP

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:

Výchovným poradcem (Mgr. David Kavecký)
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ☎ 593 035 010 
  Konzultační hodiny: Čtvrtek 11:25-12:45 / dle domluvy

Hlavní náplň práce:

  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
  • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
  • spolupráce při kariérním poradenství na škole
  • péče o talentované a nadané žáky

spolupráce při řešení výchovných problémů

 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

  Plán práce východného poradce - ZDE (PDF, 220 kB)

Školním metodikem prevence (Mgr. Libor Sikora)
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ☎ 593 035 019
  Konzultační hodiny: Pondělí 8:50-10:25 / dle domluvy

Hlavní náplň práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů

  Minimální preventivní program - ZDE (PDF, 210 kB)


Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

 

 

Školní psycholog (PhDr. Mgr. Bc. Roman Pospíšil, Ph.D.)
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Konzultační hodiny: Pondělí od 14:30 - nutná domluva předem

Foto Pospíšil upr

 

Hlavní náplň práce:

 • poskytování poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
 • poskytování krizové intervence dítěti, které bude v psychicky mimořádně náročné situaci.
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a ve třídách
 • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole

 

 INFORMAČNÍ LETÁK PRO ŽÁKY (PDF, 463 kB)

 


SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • ÚMOb - Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Dětští lékaři a psychiatři

 

 

 

 

Aktuality

Zkouška Cambridge B1

17. 10. 2024 v naší škole

+ více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

A INFORMACE K PODPISU SMLUV >>

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

4.A - 4.B - Ropis

Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout
Statistické
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.
Google Analytics
OK
Odmítnout