Plán a cíle ŠPP

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:

Výchovným poradcem (Mgr. David Kavecký)
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ☎ 593 035 010 
  Konzultační hodiny: Čtvrtek 11:25-12:45 / dle domluvy

Hlavní náplň práce:

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • péče o talentované a nadané žáky
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

  Plán práce východného poradce - ZDE (PDF, 220 kB)

Školním metodikem prevence (Mgr. Libor Sikora)
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ☎ 593 035 019
  Konzultační hodiny: Pondělí 8:50-10:25 / dle domluvy

Hlavní náplň práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů

  Minimální preventivní program - ZDE (PDF, 210 kB)


Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.


SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • ÚMOb - Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Dětští lékaři a psychiatři

 

 

 

 

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 01. - ONLINE

Více info ZDE

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

ONLINE VELETRH SŠ MSK

Více o naší účasti

Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay