BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Ochrana osob a majetku
kód 68-42-M/01
4-leté denní studium s maturitou

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium připravuje žáky:

 • pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR
 • pro práci ve státní správě a samosprávě, v administrativě a v řadě hospodářsko-ekonomických funkcí

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu (právnické fakulty, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB – TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze).

 

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, anglický nebo německý jazyk, ruský jazyk, aplikovaná psychologie, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, občanská nauka, tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy, ICT

Odborné předměty: bezpečnostní příprava, právo, penologie, kriminalistika, kynologie, kriminologie

Praktické předměty: speciální tělesná výchova (zápas, judo, profesní sebeobrana)

Sportovní kurzy: branný, lyžařský, speleoalpinistický, střelecký

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU (podrobnější informaec v sekci Přijímací řízení)

 • test znalostí ze základní školy dle platné legislativy
 • test fyzické zdatnosti: gymnastické, silové a vytrvalostní dovednosti - viz webové stránky školy
 • průměrný přepočtený prospěch ze ZŠ 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika
 • právo
 • kriminalistika a bezpečnostní příprava
 • praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy

 

CO DÁLE NABÍZÍME

 • pobyty v horském prostředí na našem školicím středisku v Malých Svatoňovicích
 • adaptační kurzy
 • autoškolu s výraznými slevami pro studenty
 • ubytování pro mimoostravské
 • stravování v budově školy
 • aktivní účast studentů ve Školním klubu v těchto kroužcích: sebeobrana, střelecký

 

ŠKOLNÉ

Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 16 200 - 19 800 Kč (standardní splatnost je pololetní). Podmínky slevy na školném najdete ve STIPENDIJNÍM ŘÁDU (PDF, 208 Kb).

 

DOTAZNÍK dlouhý

 

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 01. - ONLINE

Více info ZDE

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

ONLINE VELETRH SŠ MSK

Více o naší účasti

Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay