BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Ochrana osob a majetku
kód 68-42-M/01
4-leté denní studium s maturitou

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium připravuje žáky:

 • pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, event. u Policie ČR
 • pro práci ve státní správě a samosprávě, v administrativě a v řadě hospodářsko-ekonomických funkcí

Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí k vysokoškolskému studiu (právnické fakulty, Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB – TU, fakulta FBI, Policejní akademie v Praze).

 

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, anglický nebo německý jazyk, ruský jazyk, aplikovaná psychologie, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, občanská nauka, tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy, ICT

Odborné předměty: bezpečnostní příprava, právo, penologie, kriminalistika, kynologie, kriminologie

Praktické předměty: speciální tělesná výchova (zápas, judo, profesní sebeobrana)

Sportovní kurzy: branný, lyžařský, speleoalpinistický, střelecký

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU (podrobnější informaec v sekci Přijímací řízení)

 • test znalostí ze základní školy dle platné legislativy
 • test fyzické zdatnosti: gymnastické, silové a vytrvalostní dovednosti - viz webové stránky školy
 • průměrný přepočtený prospěch ze ZŠ 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika
 • právo
 • kriminalistika a bezpečnostní příprava
 • praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy

 

CO DÁLE NABÍZÍME

 • pobyty v horském prostředí na našem školicím středisku v Malých Svatoňovicích
 • adaptační kurzy
 • autoškolu s výraznými slevami pro studenty
 • ubytování pro mimoostravské
 • stravování v budově školy
 • aktivní účast studentů ve Školním klubu v těchto kroužcích: sebeobrana, střelecký

 

ŠKOLNÉ

Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 16 200 - 19 800 Kč (standardní splatnost je pololetní). Podmínky slevy na školném najdete ve STIPENDIJNÍM ŘÁDU (PDF, 208 Kb).

 

DOTAZNÍK dlouhý

 

Aktuality

ÚPRAVA POVINNÉ ÚČASTI NA VÝUCE

Rozhodnutí ředitele školy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vyhlášení voleb

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

KARANTÉNA TŘÍD

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay