Systém Bakaláři umožňuje rodičům a žákům získavat informace o prospěchu, docházce a kázeňských opatřeních.

 Vyberte vhodý odkaz pro přístup k aplikaci WEB Bakaláři.

 Přístup na WEB Bakaláři z lokální sítě školy

Přístup na WEB Bakaláři z internetu