Právě probíhající projekty:

BPA Ostrava - OP VVV

Dříve realizované projekty:

Sebeobrana a zdravý životní styl v životě mladého člověka

Prevence "Na vlastní oči"

Výzva č. 57 - BPA Ostrava

Nové podněty pro výuku

Kvalita, nebo kvantita

Kurz - Pracovník dohledového centra

Bezpečnost a právo v Evropě

Výuka živě

Euroobčan aneb Evropa jako jeden stát

EU peníze středním školám

Elektronická knihovna pro žáky SOŠ OOM Ostrava

EVVO - Stav životního prostředí v MSK očima žáků ZŠ a SŠ

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku

E-learning pro pracovníky civilně bezpečnostních služeb