BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 

DEFINITIVNÍ VERZE KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY STANOVENA DO 31. 01. 2024. 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 (předběžná verze)

Plánovaný počet přijatých: 64 

 

1) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZŠ – maximálně 15 bodů

Vychází se z posledních dvou vysvědčení ze ZŠ, standardně tedy za 8. a pololetí 9. třídy.

Boduje se přepočtený průměr všech známek na vysvědčení.


Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:

 Průměr  Body              Průměr  Body 
 1,0 - 1,09  15   1,8 - 1,89   7 
 1,1 - 1,19  14   1,9 - 1,99
 1,2 - 1,29  13   2,0 - 2,09
 1,3 - 1,39  12   2,1 - 2,19
 1,4 - 1,49   11   2,2 - 2,29  3 
 1,5 - 1,59   10   2,3 - 2,39
 1,6 - 1,69  2,4 - 2,49
 1,7 - 1,79  2,5 - 5,00

 


2) ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

praktická zkouška (test fyzické zdatnosti) – maximálně 50 bodů.

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), Cooperův test, člunkový běh, skok daleký z místa.

Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete ZDE.3) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Maximálně 100 bodů (50 b. ČJ, 50 b. M). Jedná se o společnou - státní část přijímací zkoušky.

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ZŠ. UKÁZKA TESTŮ


Uchazeč tedy může v rámci přijímacího řízení získat maximálně 165 bodů – 15 bodů za prospěch ze ZŠ, 50 bodů za školní PZ a 100 bodů za jednotnou PZ.

 Minimum bodů nutné pro přijetí
  - ze školní PZ (fyzické testy)   15
  - z jednotné PZ (ČJ a M)   20

 

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek školní PZ (test fyzické zdatnosti).

 

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 20. února 2024

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 1. řádný termín  12. dubna 2024
 2. řádný termín  15. dubna 2024
 1. náhradní termín  29. dubna 2024
 2. náhradní termín  30. dubna 2024

 

Termín konání školní přijímací zkoušky:

15. 03. - 23. 04. (konkrétní termín bude upřesněn)

Školní přijímací zkouška proběhnou v prostorách školy a jejím blizkém okolí. Místo konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoveno centrálně, přesné informace získá uchazeč v pozvánce.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí Evropské unie:
Uchazeči ze zahraničí přiloží k přihlášce také žádost o prominutí jednotné písemné zkoušky z českého jazyka. Jejich schopnost porozumět českému jazyku bude při konání přijímací zkoušky ověřena pohovorem.

  

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (a související dokumenty) >

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 25. 11. 2023

09:00 - 12:00

+ více

Opakovaná maturitní zkouška

+ více

Termíny MZ

Podzim 2023 - ZDE

Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout
Statistické
Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.
Google Analytics
OK
Odmítnout