BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Povinností školy je stanovit kritéria přijímacího řízení do 31. 01. 2022. Níže zveřejněné imformace tedy berte zatím jen jako předběžné, může dojít k jejich změně v závislosti na možných legislativních úpravách (protiepidemická opatření).

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Plánovaný počet přijatých: 64

 

1) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZŠ – maximálně 15 bodů

Vychází se z vysvědčení za poslední dva roky ze ZŠ, standardně tedy za 8. a 9. třídu.

Boduje se přepočtený průměr všech známek z  pololetí obou předložených vysvědčení.


Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:

 Průměr  Body              Průměr  Body 
 1,0 - 1,09  15   1,8 - 1,89   7 
 1,1 - 1,19  14   1,9 - 1,99
 1,2 - 1,29  13   2,0 - 2,09
 1,3 - 1,39  12   2,1 - 2,19
 1,4 - 1,49   11   2,2 - 2,29  3 
 1,5 - 1,59   10   2,3 - 2,39
 1,6 - 1,69  2,4 - 2,49
 1,7 - 1,79  2,5 - 5,00

 


2) ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

praktická zkouška (test fyzické zdatnosti) – maximálně 50 bodů.

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), Cooperův test, člunkový běh, skok daleký z místa.

Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete ZDE.3) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Maximálně 100 bodů (50 b. ČJ, 50 b. M). Jedná se o společnou - státní část přijímací zkoušky.

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ZŠ. UKÁZKA TESTŮ


Uchazeč tedy může v rámci přijímacího řízení získat maximálně 165 bodů – 15 bodů za prospěch ze ZŠ, 50 bodů za školní PZ a 100 bodů za jednotnou PZ.

 Minimum bodů nutné pro přijetí
  - ze školní PZ (fyzické testy)   10
  - celkově   40

 

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek školní PZ (test fyzické zdatnosti).

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 1. března 2022

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky jsou totožné:

 1. řádný termín  12. dubna 2022
 2. řádný termín  13. dubna 2022
 1. náhradní termín  10. května 2022
 2. náhradní termín  11. května 2022

 

Jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška proběhnou v prostorách školy a jejím blizkém okolí.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí Evropské unie:
Uchazeči ze zahraničí přiloží k přihlášce také žádost o prominutí jednotné písemné zkoušky z českého jazyka. Jejich schopnost porozumět českému jazyku bude při konání přijímací zkoušky ověřena pohovorem.

  

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (a související dokumenty) >

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 01. - ONLINE

Více info ZDE

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

LETÁK PRO RODIČE

ONLINE VELETRH SŠ MSK

Více o naší účasti

Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Tvorba webových stránek TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay